Hjärtligt välkommen till min nya blogg

Här skriver jag i egenskap av ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien, både om frågor som berör Akademiens verksamheter och om vetenskap i allmänhet.

Akademiens huvuduppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. I rådande tider blir detta allt viktigare. Framväxten av populism, kunskapsresistens och ”alternativa fakta” är ett hot mot vårt samhälle och oroande för hela den demokratiska processen. Inte minst är det skrämmande när politiker och andra beslutsfattare bortser från välgrundade fakta. Den ökande misstron till vetenskap och kunskap bortser från att det goda liv vi lever i dag baseras på vetenskapens landvinningar.

Vi står dessutom inför stora globala utmaningar och behovet av vetenskapliga framsteg inom olika områden är stort. Det handlar om allt från klimatförändringar och globala hälsofrågor till världens energiförsörjning.

Som en av många aktiviteter för att stärka vetenskapernas inflytande i samhället är Akademien medarrangör för lördagens stora manifestation March for Science i Stockholm. Både ledamöter och personal kommer att delta och stå upp för vetenskap och fakta och säga nej till fördomar och osanningar. Alla som vill stödja oss i kampen är välkomna till Mariatorget kl. 11.30 på lördag för en marsch till Medborgarplatsen, där manifestationen fortsätter med framträdanden och tal av bland andra vår preses Christina Moberg.

Väl mött på lördag!

Göran K Hansson

Hjärtligt välkommen till min nya blogg