Vetenskapen mobiliserar

Nu mobiliserar vetenskapssamhället för en utveckling grundad på vetenskap och forskning, och mot faktaresistens och kunskapsförakt.

På Jordens dag (Earth Day) den 22 april marscherade människor i 600 städer världen över för att visa sitt stöd för vetenskap, forskning och en kunskapsbaserad utveckling. I Sverige deltog flera tusen i marscher och andra arrangemang i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå. Vetenskapsakademien var medarrangör för den svenska March for Science, och tillsammans med en rad andra organisationer lyckades vi bidra till att göra vetenskapsmarschen till en stor framgång.

Det var fantastiskt roligt att se tusentals människor i Sverige manifestera sitt stöd för vetenskapen den 22 april! Bara i Stockholm var vi 2500 som vandrade från Mariatorget till Medborgarplatsen, och sedan hörde kloka ord från en rad talare, bland dem Vetenskapsakademiens preses Christina Moberg.

March for Science baserades på ett initiativ bland forskare i USA och aktualiserades förstås av Trumpadministrationens åsikter om miljö, energi och andra nyckelfrågor. Den stora marschen i Washington kom att bli en kraftfull manifestation mot de ”alternativa fakta” som åberopas av när verkligheten inte stämmer med vissa amerikanska politikers agendor.

Men stöd för vetenskapen behövs inte bara i USA. Även i Europa och andra delar av världen finns det högljudda och inflytelserika grupper som vill ersätta vetenskap och forskning med tro och tyckande. I vårt land finns opinionsbildare och påtryckningsgrupper som bland annat försöker förhindra vaccinationsprogram, ifrågasätta fakta om globala miljöförändringar, jämställa homeopati med läkemedel, och införa undervisning om kreationism.

Det största hotet i Sverige kommer nog ändå inte från de rena vetenskapsförnekarna. Här är den stora risken att man visserligen godtar vetenskapens rön, men ignorerar dem. Vi behöver få ett större genomslag för faktabaserad kunskap i beslutsprocesserna, både inom den offentliga och den privata sektorn.

I politiken skulle man till exempel kunna göra som i Nederländerna, där vetenskapsakademien förser parlament och regering med vetenskapligt underlag inför viktiga beslut. I Sverige har statens offentliga utredningar SOU) i bästa fall kunnat fylla en liknande roll, men det finns ingen garanti för att vetenskapliga rön får genomslag i SOU, eftersom utredningarna tillsätts inom regeringskansliet. Det är enligt min uppfattning en bättre ordning att statsmakterna ber oberoende forskare om underlag och synpunkter. Vår Vetenskapsakademi är Sveriges främsta expertpanel inom vetenskapen och står gärna till tjänst!

Göran K. Hansson

Vetenskapen mobiliserar