Tre ledamöter invalda i the U.S. National Academy of Sciences

Idag vill jag gratulera tre av våra ledamöter, som blivit invalda i vår systerakademi the U.S. National Academy of Sciences.

I år är det två ledamöter av Kungl. Vetenskapsakademiens biologiska klass och en ledamot i klassen för humaniora och framstående förtjänst om vetenskap som fått detta erkännande.

Carl Folke är föreståndare för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi inom Akademien och ledamot av vår biologiska klass. Han invaldes som utländsk ledamot i National Academy of Sciences samtidigt med Emmanuelle Charpentier, som är verksam vid Umeå universitet samt Max Planck-Institutet i Berlin, och nu utländsk ledamot av både den svenska och den amerikanska vetenskapsakademien. Michael Tomasello är amerikansk medborgare, nyinvald i amerikanska vetenskapsakademien, och utländsk ledamot av vår vetenskapsakademis klass för humaniora och framstående förtjänst om vetenskap. Han är verksam vid Max Planck-institutet för evolutionär antropologi i Leipzig och även vid Duke University i Durham, North Carolina, USA.

Att bli invald i den amerikanska vetenskapsakademien är ett erkännande av stora och betydelsefulla insatser inom vetenskapen, och vi gläder oss åt att ytterligare tre av våra ledamöter uppmärksammats på detta sätt.

Grattis, Calle, Emmanuelle och Michael!

Göran K. Hansson

Tre ledamöter invalda i the U.S. National Academy of Sciences