Pristagarna mottog Crafoordpriset på Akademien

Vi har haft ett par spännande veckor på Vetenskapsakademien. Den 18 maj delades Crafoordpriset ut, och dagen innan hölls Crafoordsymposium på Akadmien. Årets pris handlar om polyartrit, alltså ledgångsreumatism, och pristagarna hyllades för upptäckten av immunsystemets broms, de regulatoriska T-cellerna.

Det var fascinerande att få höra Shimon Sakaguchi berätta om hur han jagade en celltyp som ingen trodde fanns. All världens immunologiska expertis förklarade för 25 år sedan att sådana celler inte existerade, men Sakaguchi trodde mer på sina egna data än på den rådande dogmen. När han upptäckte att celler med ett visst slags ytprotein, CD25, hade förmåga att bromsa immunologiska reaktioner, förstod han att det var ett genombrott.

Pristagare nummer två, Fred Ramsdell, hade lovat sig själv att aldrig arbeta med regulatoriska T-celler, eftersom de ju var så ifrågasatta. Men han kunde inte blunda för sina data när han hittade en gen, Foxp3, som var påslagen just i en T-cell med regulatoriska egenskaper. Och när mutationer i genen kunde kopplas till en ovanlig immunologisk sjukdom var bevisföringen säkrad. Den tredje pristagaren, Alexander Rudensky, benade sedan ut hela mekanismen, och klargjorde hur Foxp3-genen driver fram utvecklingen av regulatoriska T-celler och hur de sedan hämmar andra immunceller så att immunsvar och inflammation dämpas.

Nu står vägen öppen för utveckling av nya terapier på forskningens grund, och intresset är stort både inom reumatiska sjukdomar, MS, psoriasis och hjärtkärlsjukdomar. I alla dessa sjukdomstillstånd vill man dämpa inflammation, och man hoppas kunna åstadkomma det genom att förstärka de regulatoriska T-cellerna. Dessutom har cancerforskarna börjat titta på om man kan stänga av dessa celler, för att få kraftigare immunsvar mot cancerceller.

Historien om de regulatoriska T-cellerna lär oss att ifrågasätta dogmer, även inom vetenskapen. Sakaguchi gjorde det, och förändrade den medicinska vetenskapen.

Göran K. Hansson

Pristagarna mottog Crafoordpriset på Akademien