Symposium om livsforskningens landvinningar

Förra veckan var det dags för ”Molecular Frontiers Symposium”, en symposieserie som berättar för unga studenter och forskare om livsforskningens landvinningar. Den oförtröttlige Bengt Nordén, Chalmersforskare och akademiledamot, hade samlat en bukett av världens främsta molekylärbiologer som generöst delade med sig av sina nya rön.

Bland andra fick vi höra ”gensaxens” upptäckare, Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna, berätta om hur den upptäcktes, hur den fungerar, och vilka möjligheter som öppnar sig med gensaxen CRISPR/Cas. Det är stor debatt om gensaxen och den nya genteknologin i dessa dagar, med många engagerade experter och tyckare. Om man vill få veta hur upptäckarna själva ser på läget ska man komma till ”Molecular Frontiers Symposium” på Vetenskapsakademien!

En annan intressant föreläsare var Leroy Hood, nestor inom biotekniken och uppfinnare av tekniker för bland annat DNA-sekvensering och proteinanalys. Han konstaterade bland annat att akademi och industri har olika roller i innovationsprocessen. Akademiska forskare är bäst på konceptualisering och ”proof-of-concept”, medan industrin är bäst lämpad när det kommer till storskalighet och reproducerbarhet. Man kan alltså inte ersätta akademisk forskning med industriell eller tvärtom. Viktiga lärdomar i en tid när innovation står i centrum för intresset och jakten på statliga innovationspengar kommer att bli intensiv både från universitet och företag!

Göran K. Hansson

Symposium om livsforskningens landvinningar