Till Almedalen, mot kunskapsresistensen!

Kloka beslut baseras på kunskap. Men tyvärr har faktaresistens, inskränkthet och ”alternativa fakta” brett ut sig under senare tid, även bland beslutsfattare och opinionsbildare på många håll i världen. För Vetenskapsakademien är det en viktig uppgift att sprida kunskap och motverka faktaresistens. Därför ordnar vi ett dialogseminarium under Almedalsveckan i juli, om vetenskap och fakta i politik och samhällsdebatt.

Vi gör arrangemanget tillsammans med föreningen Vetenskap & Allmänhet, och har gett det den talande underrubriken ”beslutsfattande i postsanningens tid”. Deltagare i seminariet blir forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, chefen för radions Ekoredaktion Olle Zachrison, ABBs chef för externa forskningssamarbeten Helena Malmqvist, riksdagsledamöterna Ulrika Carlsson (C) och Thomas Strand (S), Vetenskap & Allmänhets ordförande Åke Svensson, och inte minst Vetenskapsakademiens vice preses Dan Larhammar. Jag kommer att moderera seminariet tillsammans med Vetenskap & Allmänhets Cissi Askwall, och vi hoppas på en spännande debatt.

Man kan också besöka vårt vetenskapskafé tidigare samma dag och diskutera varför vi kan lita på vetenskapen, med akademiledamöterna Dan Larhammar och Kerstin Lidén.

Välkomna till Almedalen och våra evenemang!

Dialogseminarium i Almedalen: Vetenskap och fakta i politiken – beslutsfattande i post-sanningens tid

Vetenskapskafé i Almedalen: Varför ska man lita på vetenskapen?

Göran K. Hansson

Till Almedalen, mot kunskapsresistensen!