Rapport från Almedalen

Jag sitter på i en trädgård i Visby och pustar ut efter en intensiv eftermiddag. Almedalsveckan är så mycket mer än de partiledartal som refereras i TV och radio, här deltar tusentals organisationer, myndigheter och företag, och man få inblickar i en mängd olika frågor, från smarta hus till miljövänlig livsmedelsproduktion, från funktionshindrades villkor till digitala kommunikationssystem.

Som jag tidigare berättat i min blogg deltar alltså Kungl. Vetenskapsakademien för första gången med eget program i Almedalen, och vi har förlagt det till en innergård med servering. Samtal om vetenskap och samhälle kombineras med kaffe och kaka, och det har blivit livliga diskussioner.

Temat för våra aktiviteter gav sig självt under våren 2017: faktaresistens, förtroende och fördomar. Tillsammans med vår samarbetspartner föreningen Vetenskap & Allmänhet ordnade vi ett kafésamtal och ett dialogseminarium kring detta tema.

”Kan man lita på vetenskapen?” var frågan som ställdes till arkeologen Kerstin Lidén och molekylärbiologen Dan Larhammar, som båda är ledamöter av Vetenskapsakademien. På ett trevligt och begripligt sätt lyckades de förklara hur den vetenskapliga metoden ger oss verktyg att pröva idéer och hypoteser, och de vetenskapliga resultaten skiljer sig därför från andra utsagor om verkligheten. Man kan lita på välgjord forskning, var konklusionen. Flera lyssnare efterlyste undervisning om den vetenskapliga metoden i skolorna, och visst vore det bra om så många som möjligt kunde få lära sig hur man formulerar och testar hypoteser.

Man ska förstås också komma ihåg att vetenskapen inte etablerar oomkullrunkeliga dogmer, den ger oss en bild av verkligheten sådan vi förstår den idag. Nya rön imorgon kan göra det nödvändigt att ompröva etablerade sanningar.

Jag hade själv förmånen att få leda ett dialogseminarium om ”Vetenskap och fakta i politiken – beslutsfattande i post-sanningens tid”, tillsammans med Cissi Askwall från Vetenskap & Allmänhet. Många kloka ord sades från vår diskussionspanel och av våra deltagare.

Ett fylligare referat från seminariet finns på: http://www.kva.se/sv/nyheter/kungl-vetenskapsakademien-lockade-manga-besokare-i-almedalen

almedalen
Från Vetenskapsakademiens dialogseminarium i Almedalen. Här frågas forskningsminister Helene Hellmark Knutsson ut av Vetenskap & Allmänhets Cissi Askwall och mig.

Det är tydligt att beslutsfattare och opinionsbildare vill använda sig av vetenskapligt validerade fakta, men det är också uppenbart att kommunikationen inte är perfekt. Statens offentliga utredningar (SOU) håller inte den nivå de en gång höll, och det behövs andra vägar att erbjuda faktaunderlag i samhällsdebatt och inför politiska beslut.

Vetenskapsakademien är en expertpanel av ledande forskare, och vi har som en oberoende akademi exceptionellt goda möjligheter att erbjuda faktaunderlag för debatt och beslut. Vi ställer gärna upp!

En bra start finns i de aktuella EASAC-rapporter som läggs fram i Bryssel i år. Flera av våra ledamöter, med preses Christina Moberg i spetsen, har lagt ner mycket arbete i EASAC, som är en samarbetsorganisation för Europas vetenskapsakademier. Rapporternas innehåll redovisar kunskapsläget inom cirkulär ekonomi, geneditering, homeopati, livsmedelssäkerhet, lagring av elenergi och mycket annat. Detta är högaktuella frågor, inte bara för EU-kommissionen utan även för Sveriges riksdag och regering.

Jag kan rekommendera EASAC:s rapporter, både som läsning i semesterhängmattan och inför höstens debatter och beslut! Ha en skön sommar!

Göran K. Hansson

Rapport från Almedalen