Fallet Macchiarini klarlagt

Centrala Etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning kom den 27/10 äntligen med sitt utlåtande om en artikel i tidskriften Lancet 2011. I artikeln skildrades tre framgångsrika operationer vid Karolinska Universitetssjukhuset, där skadade delar av luftstrupen ersattes med ett konstgjort rör som klätts med stamceller. Fyra visselblåsare vid sjukhuset anmälde projektledaren Paolo Macchiarini för forskningsfusk, men han friades av Karolinska Institutets rektor, som gick emot sin externe utredares bedömning. När en serie TV-program visade vilka katastrofer som operationerna orsakat blev det ett ramaskri, både bland allmänheten och i forskarvärlden.

I februari 2016 gjorde Kungl. Vetenskapsakademien ett unikt uttalande där vi ställde två krav: 1) att KI skulle remittera fuskärendet till Centrala Etikprövningsnämnden (CEPN), och 2) att Lancet skulle publicera en korrigering av artikeln.

Efter några veckor tillmötesgick KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright oss och skickade över Macchiarini-ärendet till CEPN. På Akademiens uppdrag skrev ordföranden i vår medicinska klass, Lena Claesson-Welsh, och jag själv ett öppet brev till Lancets chefredaktör Richard Horton och krävde en rättelse av den felaktiga artikeln, så att ingen kirurg skulle förledas att göra liknande strupoperationer eller ens tro att Macchiarinis resultat var så goda som artikeln lät påskina. Lancet ville inte dra tillbaka artikeln men gick med på att publicera vårt öppna brev om de katastrofala resultaten sida vid sida med Macchiarinis artikel.

Nu har alltså CEPN sagt sitt. Resultaten i Lancet-artikeln var till stor del baserade på forskningsfusk. Tre utredare har nu kommit till samma resultat: Bengt Gerdin, kirurg i Uppsala, som utredde för KI:s räkning, och CEPN:s experter kirurgen Martin Björck, också från Uppsala, och molekylärmedicinaren Detlev Ganten i Berlin. CEPN kräver att Lancet slutgiltigt drar tillbaka artikeln, och det skulle vara oerhört förvånande om så inte sker. Sedan blir det KI:s nye rektor Ole Petter Ottersen som får bedöma ansvarsbördan hos medförfattarna till den famösa publikationen.

Viktigast är ändå att sanningen kommer fram, att städningen avslutas i Stockholm, och att det internationella forskarsamhället inte längre missleds av felaktiga publikationer. Vi får också hoppas att de drabbade patienternas familjer får ersättning från Karolinska Universitetssjukhuset. Det var ju där operationerna skedde.

Göran K. Hansson

Fallet Macchiarini klarlagt