Wallenberg – Vetenskapens välgörare

 

Mitt i höstrusket kan vi blicka tillbaka på en fantastisk serie symposier om aktuella vetenskapsområden. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) firar i år sitt hundraårsjubileum, och man gör det med symposier vid våra universitetsorter i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien. Turnén avslutas på tisdagkvällen med en middag på Tekniska Museet i Stockholm.

Jag har haft förmånen att delta i alla symposier och det har varit en spännande resa som startade med astrofysik i Lund och avslutades med metabolism i Göteborg. Däremellan fick vi ta del av mikrobiologi i Umeå, digitala material och tekniker i Norrköping, molekylära livsvetenskaper i Stockholm och demokratiseringens utmaningar i Uppsala. Det blev en turné genom det svenska forskningslandskapet, från fysik till statsvetenskap, spetsad med föreläsningar av internationell forskningselit och föredrag av unga svenska forskningsledare. Exposén var hoppingivande för alla som bekymrar sig över svensk forskning idag – det görs mycken högklassig och innovativ forskning i vårt land idag!

Under vår resa i Sverige såg vi många exempel på Wallenbergstiftelsernas insatser. Totalt sett har man donerat 24 miljarder kronor till svensk forskning. Man började med att bygga hus åt forskningen, vid en tid då specialiserade laboratoriebyggnader saknades. När husen var byggda tog KAW ansvaret för att utrusta dem, och mycket stora summor investerades i forskningsapparatur. Det blev partikelacceleratorer, elektronmikroskop, klimatstationer och mycket annat. Statens utbyggnad av universitet och högskolor matchades av Wallenbergstiftelsernas bidrag till deras utrustning. Det är svårt att tänka sig var svensk naturvetenskaplig forskning hade befunnit sig utan KAW.

Idag gör man en massiv satsning på forskare och forskningsprojekt. Lovande och framgångsrika yngre forskare får rejäla bidrag för att finansiera tjänster, utrustning och driftskostnader i 5–10 år. Hittills har man avsatt mer än 1,5 miljarder kronor till dessa forskartjänster och projekt, som heter Wallenberg Academy Fellows, Wallenberg Clinical Scholars, Program for mathematics. Med de här programmen får unga svenska forskare chansen att etablera sig i forskningsfronten. De får ett generöst stöd som är jämförbart med vad starka forskningsuniversitet och institut i USA, England och Tyskland erbjuder i sina rekryteringspaket. Sverige kan konkurrera om de bästa forskarna i den yngre generationen. En ny generation forskare etablerar sig. Det bådar gott för framtiden.

KAW:s betydelse för svensk forskning kan inte överskattas. Vi får vara tacksamma att den gamle finansmannen, utrikesministern och filantropen Knut Agathon Wallenberg och hans hustru Alice valde att lägga sin förmögenhet i en stiftelse som donerar sin avkastning till svensk forskning. Deras gärning är, med Wallenbergs egna ord, ”landsgagnelig”.

Göran K. Hansson

Wallenberg – Vetenskapens välgörare