Frige Djalali!

Ahmadreza Djalali hotas fortfarande av dödsstraff. Den i Sverige bosatte forskaren fängslades vid besök i Iran i fjol, och han dömdes till döden för spioneri för ett par månader sedan, efter en rättegång som inte uppfyllde några rimliga krav på rättssäkerhet. Jag skrev om hans öde i min blogg den 26 oktober. Under Nobelfesten fick jag veta att Irans högsta domstol inte behandlat hans överklagande. Dr Dajalali riskerar att bli avrättad inom kort.

Rättegången mot dr Djalali är ett brott mot mänskliga rättigheter och dödsdomen en attack mot forskningens frihet och hela det globala forskarsamhället. Svenska regeringen och flera andra länders regeringar har framfört sin kritik mot processen till den iranska regeringen. En rad organisationer, vetenskapliga samfund, universitet och enskilda kräver att dr Djalali friges. Kungl. Vetenskapsakademien kräver i ett nytt öppet brev till Irans högste ledare ayatolla Khamenei att domen upphävs!

Göran K. Hansson

English summary:

Dr Ahmadreza Djalali is at risk of being executed in Iran. Dr Djalali, who lives in Sweden, was arrested when visiting Iran last year, and he was sentenced to death after a show trial. His appeal has not been considered by the Supreme Court of Iran and we fear that the execution may be carried out soon.

The process against Dr Djalali is a crime against human rights and his death sentence an attack against the freedom of science. Governments, organizations, academies, universities and individuals all over the world are protesting. The Royal Swedish Academy of Sciences demand in a letter to the supreme leader of Iran, ayatollah Khamenei, that the death sentence against Dr Djalali is repealed.

Göran K Hansson

Frige Djalali!