Välkomna till Akademidagarna!

Några veckor har redan gått av det nya året och ni är säkert redan mitt i årets arbetsuppgifter och utmaningar. På Vetenskapsakademien är vi i full gång med planerna inför Akademidagarna, en ny satsning som vi lanserar i vår.  I anslutning till årets högtidssammankomst kommer vi att anordna flera intressanta evenemang och möten, som vi samordnar under rubriken Akademidagarna.

Högtidssammankomsten kommer – djärvt nog – att äga rum fredagen den 13 april 2018. Normalt brukar den firas den 31 mars, men det är i år påskafton, och därför flyttar vi sammankomsten cirka två veckor.

Akademidagarna inleds redan onsdagen den 11 april med Ingvar Lindqvistdagen, då lärare, skolledare och utbildningsengagerade forskare möts på Vetenskapsakademien för ett seminarium om undervisning. I centrum står mottagarna av Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne. Vilka som får priset kommer att vi att tillkännage om några veckor.

Torsdagen den 12 april kommer våra nyinvalda akademiledamöter att introduceras i Akademiens arbete och högtidligt skriva in sig i ledamotsboken där Jonas Alströmer har rum nummer 1.

På torsdag eftermiddag hålls Sjöbergföreläsningarna då mottagarna av årets Sjöbergpris för cancerforskning kommer att berätta om sina epokgörande upptäckter. Föreläsningarna äger rum på Karolinska Institutet och är ett samarrangemang med Sjöbergstiftelsen. Samma eftermiddag anordnas ett symposium om kristallografi för att hylla våra Aminoff-pristagare. Just i år äger symposiet rum i Malmö, och det faller därför utanför Akademidagarna denna gång.

Fredagen den 13 april firar vi vår högtidsdag. Den kommer att inledas med en allmän sammankomst då akademiledamöterna träffas i vår sessionssal för att fatta beslut i viktiga frågor. Vid lunchtid offentliggörs Göran Gustafssonpristagarna vid en presslunch i vår Klubbvilla.

På kvällen är det dags för Vetenskapsakademiens traditionella Högtidssammankomst i Stockholms konserthus. Preses öppnar sammankomsten och hälsar de nya ledamöterna välkomna, och jag kommer att ge en översikt över det förflutna året ur Vetenskapsakademiens och vetenskapens perspektiv. Priser och medaljer kommer att delas ut, bland dem Sjöbergpriset, Göran Gustafssonprisen, Aminoffpriset och Lärarprisen. Vi får också glädjen att lyssna till två högtidsföreläsare. Nobelpristagaren May-Britt Moser kommer att berätta om sin spännande forskning om hjärnan och vår ”inre GPS”, och KTH-forskaren Danica Kragic Jensfelt om datorer, människor och maskiner. Kvällen avslutas med bankett på Nordiska museet.

Ett utförligt program för Akademidagarna kommer inom kort, men jag vill redan nu berätta om detta nya koncept så att ni kan reservera tid i era almanackor.

Alla ledamöter och gäster hälsas hjärtligt välkomna till Akademidagarna!

Göran K. Hansson

Välkomna till Akademidagarna!