Stockholms stad tar över Observatoriet

Det är roObservatoriet350ligt att kunna berätta att Stockholms Gamla Observatorium får en bra framtid.  Observatoriet är en unik byggnad med stora arkitektoniska värden och där finns ett fint museum som visar hur astronomerna arbetade i gångna tider.

Under senare år har framtiden tett sig oklar för Observatoriet, men nu verkar problemen lösta. Enligt de planer som nu offentliggjorts tar Stockholms stad över fastigheten från Vetenskapsakademien, öppnar museet för skolklasser i samarbete med Vetenskapens Hus, och gör observatoriebyggnaden till ett centrum för skolutveckling och lärande. Huset köps av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), som är stadens fastighetsbolag för skolbyggnader, och hyrs ut till utbildningsförvaltningens verksamhet. SISAB har stor erfarenhet av att vårda historiska byggnader och ser fram emot att få ta över skötseln av Observatoriet.

Det gamla observatoriet i Vasastan i Stockholm byggdes av Vetenskapsakademien efter ritningar av Carl Hårleman. Det invigdes 1753 och var länge centrum för både astronomi och meteorologi. Men i början av 1900-talet hade luften i Stockholms innerstad blivit för dålig, och astronomin flyttade till Saltsjöbaden. Akademien sålde då huset till staden, och det kom att inrymma lokaler för Stockholms Högskola och Kursverksamheten.

Mot slutet av 1900-talet köpte Vetenskapsakademien tillbaka huset. Efter en stor renovering invigdes Observatoriemuseet, och vi drev det i 14 år. Tyvärr hittade inte stockholmarna dit i tillräcklig utsträckning, och ekonomin blev alltför betungande för Vetenskapsakademien, som ju inte har museiverksamhet som sitt uppdrag. Därför stängdes museet för fyra år sedan. Sedan dess har både akademiledningen och en arbetsgrupp inom Akademien, med Michael Sohlman som ordförande, arbetat för att hitta en bra lösning som kan rädda Observatoriet. Med förenade krafter och i dialog med skolborgarrådet Olle Burell och hans medarbetare har vi hittat en sådan. Nu återstår bara att slutföra förhandlingarna och underteckna köpehandlingarna.

Med Stockholms stad som ny ägare och med både skolverksamhet och museum på plats får huset en stabil organisation som kan garantera att det tas om hand på bästa sätt. Stockholms skolelever får uppleva en spännande och vacker miljö och stockholmarna får chans att titta både på de gamla teleskopen och på stjärnorna. Framtiden ter sig ljus för Stockholms Gamla Observatorium.

Göran K. Hansson

Stockholms stad tar över Observatoriet

I repeat: Free Djalali!

We demand that Dr Ahmadreza Djalali is released from prison in Iran!

Dr Djalali, a medical researcher resident in Sweden, remains imprisoned in Iran, where he has been sentenced to death after a trial that was considered to be grossly unfair. The Royal Swedish Academy of Sciences has repeatedly demanded his unconditional release. We are now joining forces with Karolinska Institutet and Amnesty International, urging that the sentence against Dr Djalali is dropped. In a letter to Mr Abdolrassol Mohajer Hejazi, the Iranian ambassador to Sweden, we also request that Dr Djalali is treated in a humane way as long as he remains incarcerated, with access to a lawyer of his choice, to his family and to Swedish diplomats.

Thousands of scientists, organisations and others around the world have protested against the cruel and unfair treatment of Dr Djalali. Foreign Minister Margot Wallström demanded yesterday that the death sentence against him is not enforced. The Iranian authorities must listen to all these appeals. Vice-Chancellor Ole Petter Ottersen of Karolinska Institutet, Director Anna Lindenfors of Amnesty International and I have today requested a meeting with ambassador Hejazi to convey our message: Free Djalali!

Göran K. Hansson

I repeat: Free Djalali!