Kan man lita på en akademi?

Frågan är motiverad efter den senaste tidens stridigheter i vår systerakademi Svenska Akademien. Jag tog upp den i min årsrapport vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst i fredags. Här är mitt svar.

En akademi är en expertsammanslutning. Förutsättningen för deltagande är kunskap och kompetens. Men akademien verkar i en kontext. Vetenskapsakademiens beslut måste vara i samklang med det nationella och internationella forskarsamhället. Och Akademiens arbetssätt måste åtnjuta förtroende i det svenska samhället. Om man inte har förtroende för vårt arbetssätt kommer vi att tala för döva öron.

Grundbultarna i vårt arbete, till exempel med Nobelpriset, är

1) Fullständigt oberoende som också inkluderar total sekretess i prisarbetet. Akademien måste stå fri från påtryckningar, de må komma från universitet, lobbygrupper eller staten.

2) Strikta jävsregler som efterlevs minutiöst. Inga särintressen får smyga sig in.

3) Mandatperioder som medför omsättning av ledamöterna i våra kommittéer. Ingen kan dominera en priskommitté i decennier, och även min ständighet är begränsad i tiden.

4) Regelbunden översyn och uppdatering av vårt regelverk. Våra Grundreglor från 1739 är i många stycken imponerande men de fungerar inte som stadgar i dagens värld. De har reviderats upprepade gånger och de grundregler vi lyder under idag fastställdes av regeringen år 2006. Vi arbetar redan med en översyn av dem och ser bland annat över reglerna för sekretess och sanktion ännu en gång.

Kungl. Vetenskapsakademien har som sitt uppdrag att vara en röst för vetenskapen i samhället, att erbjuda vetenskaplig expertis till beslutsfattare, opinionsbildare och allmänhet, och sist men inte minst, att vara utdelare av några av världens mest ansedda vetenskapliga priser, med Nobelprisen i spetsen. Vårt uppdrag kräver att vi har forskarsamhällets och allmänhetens förtroende, och det är vi medvetna om. Vi vill förtjäna det förtroendet även i framtiden. Därför måste vårt oberoende alltid kombineras med oväld. Våra regler hjälper oss att vara opartiska, och genom att hålla reglerna levande hjälper vi varandra att efterleva dem. Man ska kunna lita på Vetenskapsakademien.

Göran K. Hansson

Kan man lita på en akademi?