Tobias Stiftelsen – en unik gåva

I förra veckan var jag i Lund för att delta i ett annorlunda födelsedagsfirande. Det var Tobias Stiftelsen som fyllde 25 år, och man firade med ett symposium på Lunds universitet. Som sig bör handlade symposiet om stiftelsens ämnesområde, alltså stamceller och blodsjukdomar. Det blev inte bara vetenskapligt högklassiga föredrag, utan också några gripande personliga berättelser.

Jonas Frisén, professor och akademiledamot, skildrade hur han själv gick från att vara stamcellsforskare till att bli stamcellspatient. Det var gripande att höra Jonas berätta om hur han drabbades av leukemi, genomgick cytostatikabehandlingar, fick recidiv, och till slut erhöll en benmärgstransplantation. Bilden av patienten Jonas med sina små barn kring sig vid sjuksängen stannade i minnet. Samtidigt var det en hoppfull berättelse, eftersom transplantationen räddade honom från sin livshotande sjukdom.

Historien bakom Tobias Stiftelsen är också starkt gripande och engagerande. Tobias Storch fick en blodsjukdom, aplastisk anemi, när han var i tonåren. Enda räddningen var en benmärgstransplantation. Men när Tobias blev sjuk, i början av 90-talet, fanns det inte några bra register över benmärgsgivare. Man visste helt enkelt inte om det fanns tänkbara donatorer med rätt vävnadstyp nånstans i världen. Familj och läkare gjorde vad de kunde för att försöka hitta en lämplig donator, men man lyckades inte. Tobias dog 1991, 17 år gammal.

Mitt i sorgen gjorde Tobias föräldrar, Marcus och Gunilla Storch, något storslaget. De byggde upp ett rikstäckande register över benmärgsdonatorer. Med egna pengar och arbetsinsatser etablerade de Tobias Registret. Med dess hjälp kan donatorer och patienter finna varandra. Sedan starten 1992 har Tobias Registret bidragit till 900 livräddande benmärgstransplantationer, och arbetet fortsätter.

När registret var uppbyggt gick Tobias Stiftelsen över till att finansiera forskning om blodsjukdomar och stamceller. Man har genom åren delat ut hundra miljoner kronor till forskning, och man fortsätter sitt viktiga arbete. Kungl. Vetenskapsakademien är stolt samarbetspartner i fördelningen av forskningsmedel.

Jag reste från Lund med bilden av Tobias på näthinnan. Tankarna kring den levnadsglade pojkens tragiska bortgång förenades med tacksamhet över att så många andra räddats till livet tack vare det register och den forskning som bär hans namn.

Göran K Hansson

Tobias Stiftelsen – en unik gåva

Årets Nobelpris

Det blir färre Nobelpris 2018. De vetenskapliga Nobelprisen kommer dock att delas ut som vanligt.

Svenska Akademien beslöt i torsdags att inte dela ut något Nobelpris i litteratur i år. Det var ett klokt beslut. För Nobelpriset är det av största betydelse att de prisutdelande institutionerna står starka och har förtroende i omvärlden. Det har inte Svenska Akademien i dag. Därför är det bra att dess ledamöter nu koncentrerar sig på att återställa sin akademi och se över sitt arbetssätt.

Nobelstiftelsens ordförande Carl-Henrik Heldin skrev i ett pressmeddelande idag att Svenska Akademiens beslut ”betonar allvaret i situationen och bidrar till att värna Nobelprisets anseende på lång sikt. Inget av detta berör utdelandet av Nobelpris inom övriga priskategorier 2018.”

Kungl. Vetenskapsakademien är inte indragen i den problematik som drabbat vår systerakademi. Våra Nobelkommittéer fortsätter oförtrutet sitt arbete med att utvärdera kandidaterna till årets Nobelpris i fysik och kemi, liksom till Riksbankens ekonomipris till Nobels minne. Arbetet löper väl och listorna över toppkandidater börjar långsamt ta form. Vi räknar med att – som vanligt – fatta beslut om utdelning av årets vetenskapliga Nobelpris första veckan i oktober.

Göran K. Hansson

Årets Nobelpris

This year’s Nobel Prize

We will have fewer Nobel Prizes this year. However, the Royal Swedish Academy of Sciences continues its work and the scientific Nobel Prizes will be awarded as usual.

The Swedish Academy, which awards the Nobel Prize in Literature, decided yesterday that no such prize will be awarded this year. This was a wise decision. It is of the utmost importance for the Nobel Prize that the awarding institutions work efficiently and are trusted by the public. The Swedish Academy is, unfortunately, not in that situation today. It is appropriate that its members now focus on restoring their academy and revising its rules.

Earlier today, the Chairman of the Nobel Foundation, Carl-Henrik Heldin, wrote in a press release that the decision of the Swedish Academy “underscores the seriousness of the situation and will help safeguard the long-term reputation of the Nobel Prize. None of this impacts the awarding of the 2018 Nobel Prizes in other prize categories.”

The Royal Swedish Academy of Sciences is not facing the kind of problems that hurt our sister academy. Our Nobel Committees are continuing their important work to evaluate the candidates for this year’s Nobel Prizes in Physics and Chemistry, as well as for the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. Work is proceeding very well, and the shortlists are gradually taking shape. We plan to announce this year’s Nobel Prizes in the sciences in early October, as always.

Göran K. Hansson

This year’s Nobel Prize