Årets Nobelpris

Det blir färre Nobelpris 2018. De vetenskapliga Nobelprisen kommer dock att delas ut som vanligt.

Svenska Akademien beslöt i torsdags att inte dela ut något Nobelpris i litteratur i år. Det var ett klokt beslut. För Nobelpriset är det av största betydelse att de prisutdelande institutionerna står starka och har förtroende i omvärlden. Det har inte Svenska Akademien i dag. Därför är det bra att dess ledamöter nu koncentrerar sig på att återställa sin akademi och se över sitt arbetssätt.

Nobelstiftelsens ordförande Carl-Henrik Heldin skrev i ett pressmeddelande idag att Svenska Akademiens beslut ”betonar allvaret i situationen och bidrar till att värna Nobelprisets anseende på lång sikt. Inget av detta berör utdelandet av Nobelpris inom övriga priskategorier 2018.”

Kungl. Vetenskapsakademien är inte indragen i den problematik som drabbat vår systerakademi. Våra Nobelkommittéer fortsätter oförtrutet sitt arbete med att utvärdera kandidaterna till årets Nobelpris i fysik och kemi, liksom till Riksbankens ekonomipris till Nobels minne. Arbetet löper väl och listorna över toppkandidater börjar långsamt ta form. Vi räknar med att – som vanligt – fatta beslut om utdelning av årets vetenskapliga Nobelpris första veckan i oktober.

Göran K. Hansson

Årets Nobelpris