Nobelveckan startar

Nu börjar Nobelveckan. I mitten av denna vecka landar årets Nobelpristagare på Arlanda, och ett par dagar senare håller de sina Nobelföreläsningar. Medicinpristagarna Jim Allison och Tasuku Honjo talar i Karolinska Institutets Aula Medica den 7 december, och följande dag, 8 december, är det dags för Kungl. Vetenskapsakademiens pristagare, som föreläser i Aula Magna vid Stockholms Universitet.

Fysikpristagarna Donna Strickland och Gérard Mourou har första passet i Aula Magna. Klockan 9-11 kommer de att berätta om sin uppfinning av högintensiva laserpulser och hur den används i både materialteknik och medicin. Tyvärr kommer vår äldste Nobelpristagare, Arthur Ashkin, inte till Stockholm. Istället hålls hans föreläsning om den optiska pincetten av en av hans tidigare medarbetare, René-Jean Essiambre, och Dr Ashkin sänder en hälsning via video.

11:20 är det dags för Nobelpristagarna i kemi. George P. Smith och Greg Winter föreläser om hur de satt ett slags virus som kallas fager i arbete för att tillverka antikroppar och andra viktiga proteiner. Därefter berättar Frances Arnold, som får andra hälften av kemipriset, om hur hon utnyttjat evolutionens principer för att skapa nya, nyttiga enzymer som används i både miljöteknik och medicin.

Efter lunch talar årets ekonomipristagare. William D. Nordhaus startar klockan 14:00 och kommer att föreläsa om klimatförändringar som ”the ultimate challenge for economics”. Sist ut är Paul M. Romer, som berättar om växelverkan mellan teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt.

Det kommer säkert att bli diskussioner om kvinnliga forskare och Nobelpris igen. Det är bra att frågan diskuteras, och vi gläder oss förstås åt att ha två kvinnliga Nobelpristagare på podiet i år. Samtidigt vill jag upprepa att Donna Strickland och Frances Arnold belönas för sina upptäckter, inte för sitt kön. De har inte kvoterats in, de står väldigt starkt på egna ben. Att antyda något annat vore att förringa deras livsverk. De har gjort fantastiska insatser inom vetenskapen och därför får de Nobelpriset. Heder åt dessa kvinnliga vetenskapare och deras manliga pristagarkolleger!

Göran K. Hansson

Nobelveckan startar