Behövs fakta i klimatfrågan?

I helgen avslutades klimatmötet i Katowice. Det är glädjande att man kunnat enas om ett antal åtgärder för att minska utsläppen och bromsa den globala uppvärmningen. Men om Parismötet 2015 kännetecknades av en vilja till handling så dominerades Katowice snarare av dem som vill förhindra att åtgärder vidtas. Ändå blev det till slut ett avtal, och det får vi glädjas åt. Det blev ett litet steg framåt, men det är bättre än inget alls.

Hanteringen av IPCC-rapporten om 1,5-gradersmålet under mötet i Katowice var ett bottennapp. Vid Parismötet hade man bett International Panel on Climate Change, IPCC, att göra en analys av vilka åtgärder som krävs för att förhindra att den globala uppvärmningen blir större än 1,5 grader Celsius. IPCC gjorde en noggrann utredning baserad på all tillgänglig kunskap. Rapporten lades fram i god tid inför Katowice. Men här utlöste den en strid om ord. Delegaterna kunde inte enas om att ”välkomna” IPCC-rapporten, utan bara om att man ”noterar” den.

Hanteringen av IPCC-rapporten andas en ovilja från flera regeringar att acceptera fakta och vetenskap. Man tycks se på fakta som irritationsmoment som stör politiken. ”Kom inte dragandes med fakta. Det komplicerar bara saken”, lär Groucho Marx ha sagt. Vi lever farligt när världens tunga beslutsfattare tillämpar hans devis i sin politik.

Göran K. Hansson

Behövs fakta i klimatfrågan?