Tankar efter Nobelveckan

Det har varit en fantastisk Nobelvecka. Vi har fått träffa inspirerande Nobelpristagare som gjort epokgörande upptäckter och uppfinningar, till mänsklighetens största nytta. De har berättat om sin forskning i Nobelföreläsningar, TV-intervjuer och skolbesök. Tillsammans har de skickat tydliga budskap: Vetenskapen ger oss verktygen att lösa mänsklighetens utmaningar i dagens och morgondagens värld. Och för att lyckas behöver vetenskapen både kvinnor och män. Bland kvinnorna finns 50% av de begåvningar som ska lösa morgondagens problem, sade Frances Arnold i en TV-intervju. Och vetenskapen är ett spännande arbetsfält för både kvinnor och män. ”Girls just wanna have fun”, slog Donna Strickland fast i sitt tacktal vid Nobelbanketten.

Många har arbetat hårt för att förmedla Nobelpristagarnas budskap. Jag tänker förstås på våra egna medarbetare, inom Nobelorganisationen och Vetenskapsakademien. Men jag tänker också på de journalister som låtit pristagarna komma till tals och som berättat om deras insatser.

Tyvärr tappades en del av fokus under självaste Nobelfesten, som borde varit höjdpunkten i firandet. Här kom intresset att fokuseras mer på svenska festdeltagares frappanta klädesplagg än på hedersgästerna och deras insatser. I dagspressen låg fokus på klänningar, kungligheter och kockar. SVT:s sändning lyckades dock balansera Galapetter-reportagen med utmärkta intervjuinslag om och med Nobelpristagarna. Det fanns ljuspunkter även i decemberkvällens mörker.

Göran K. Hansson

Tankar efter Nobelveckan