Julklappstips

Får jag ge er ett julklappstips? För den vetenskapligt och historiskt intresserade är den nyutkomna boken ”Kunskap i rörelse” en perfekt present. Undertiteln ”Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället” klargör vad boken handlar om.

Redaktörerna Johan Kärnfelt, Karl Grandin och Solveig Jülich har med bidrag från tretton vetenskapshistoriker tecknat utvecklingen inom svensk vetenskap och dess akademi i en tegelsten på 650 sidor. Den sträcker sig från den sammanslutning för att nyttiggöra nya kunskaper som fem vetenskapsentusiaster med Carl Linnaeus i spetsen bildade 1739, över uppbyggandet av naturvetenskaplig forskning kring Jacob Berzelius under 1800-talets första hälft, till utvecklingen av ett slags ämbetsverk för vetenskap kring förra sekelskiftet, och ända fram till dagens expertpanel för vetenskaperna.

I historiken framträder som sig bör de stora expeditionerna till avlägsna delar av världen, inrättandet – och avknoppandet – av institutioner som SMHI och Naturhistoriska Riksmuseet, och inte minst Nobelprisen. Men även stormar och kriser behandlas, och de har förstås varit åtskilliga under Vetenskapsakademiens 279-åriga historia. Det unika bildmaterialet bidrar till att göra volymen attraktiv och intresseväckande.

Kunskap i rörelse är en tungviktare som inte är helt enkel att manövrera vid liggande läsning. Men för alla oss som fascineras av kunskapssamhällets utveckling är den en guldgruva.

Trevlig läsning och God jul!

Göran K Hansson

 

 

 

Julklappstips