VÄLKOMNA TILL AKADEMIDAGARNA!

Kungl. Vetenskapsakademien håller traditionsenligt sin högtidssammankomst den 31 mars, på årsdagen av att kung Fredrik I undertecknade vårt privilegiebrev 1741. Kring högtidssammankomsten anordnar vi en hel serie konferenser, symposier och föreläsningar i vetenskapens tecken – Akademidagarna.

I år startar vi med ett seminarium i Riksdagen onsdagen den 27 mars på temat ”Gör forskningen nytta?” Seminariet arrangeras tillsammans med Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare, RIFO, och kräver särskild inbjudan.

Fredagen den 29 mars föreläser årets Sjöbergpristagare, Brian Druker och Dennis Slamon, om sina epokgörande insatser för att ta fram ny cancerbehandling. Föreläsningarna äger rum på Karolinska Institutet och är öppna för alla intresserade.

Lördagen den 30 mars anordnar vi en konferens om högre utbildning och de globala hållbarhetsmålen, tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Karolinska Institutet. Även denna konferens äger rum på Karolinska Institutet.

Söndagen den 31 mars introduceras nya ledamöter i Vetenskapsakademien, och på kvällen äger vår högtidssammankomst rum på Musikaliska, Nybrokajen 11. Huvudtalare blir fjolårets Crafoordpristagare, Susan Solomon, som talar om klimatförändringar och hur Parisavtalet ska kunna uppfyllas. Vidare talar vår nye ledamot Ulf Ellervik, som är en lysande populärvetenskapare. Preses Dan Larhammar kommer förstås att hälsa välkommen, och jag kommer att ge en rapport om Akademiens verksamhet. Högtidssammankomsten är dock bara öppen för särskilt inbjudna.

Måndagen den 1 april sammanträder Vetenskapsakademien på förmiddagen, och på eftermiddagen ordnar vi ett symposium i Akademibyggnaden om kristallografi, för att hylla årets Aminoffpristagare Michael O’Keeffe och Omar Yaghi.

På måndag kväll håller Susan Solomon en offentlig föreläsning på Akademien. Hon kommer att berätta om miljöfrågor och hur de kan lösas, under rubriken ”A brief history of environmental success”. Susan Solomon spelade en avgörande roll när det gällde att stoppa freonerna och täppa igen ozonhålet. Missa inte detta tillfälle att lyssna på en forskare som verkligen gjort världen till en bättre plats!

Tisdagen den 2 april står lärarna i fokus. Ingvar Lindqvistdagen är ett symposium på Vetenskapsakademien till våra Ingvar Lindqvistpristagares ära. Det handlar förstås om hur man på bästa sätt undervisar i naturvetenskap och matematik.

Det är, som ni ser, ett välfyllt smörgåsbord som erbjuds. Flera av programpunkterna är öppna för alla intresserade och ni är hjärtligt välkomna! Läs mer på www.kva.se/akademidagarna2019

Göran K. Hansson

VÄLKOMNA TILL AKADEMIDAGARNA!

Release Dr Djalali now!

Dr Ahmadreza Djalali remains in prison in Iran. The Karolinska Institutet researcher was arrested when visiting his former home country three years ago. A show trial was followed by a death sentence for espionage and Dr Djalali has since then been imprisoned under harsh conditions. He is now in poor health and needs urgent medical treatment.

A news program on Swedish TV tonight described the suffering of Dr Djalali and his family. Professor Elisabeth Rachlew commented in an interview on the difficult situation and the need for continued action from the Swedish foreign office. Professor Rachlew chairs the joint human rights committee of the Swedish Academies for Science, Arts and letters, and Literature, and the Academy of young scientists. She and the committee continue their efforts in the Djalali case, together with Karolinska Institutet, Amnesty International, and more than 100 Nobel Laureates who have demanded the release of Dr Djalali.

The Royal Swedish Academy of Science has requested in a letter to Iran’s leader ayatollah Khamenei that Dr Djalali be released. We repeat that demand: Release Dr Djalali now!

Göran K. Hansson

Release Dr Djalali now!