Tack för förtroendet!

För en vecka sedan fick jag förnyat förtroende som ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien. Det är en stor och viktig uppgift att tillsammans med presidiet och akademistyrelsen leda Akademiens arbete, och jag känner stor ödmjukhet inför uppgiften. Samtidigt känner jag stor entusiasm. Vetenskapsakademien är Sveriges främsta expertpanel inom vetenskapens område, och vår röst behövs mer än någonsin i en tid när fakta och kunskap ifrågasätts, samtidigt som globala utmaningar inom miljö, klimat och andra områden kräver ökade vetenskapliga insatser.

Min roll som ständig sekreterare är att hjälpa till att göra vetenskapen hörd i samhället, att företräda Vetenskapsakademien, och att se till att vi har en effektiv organisation för att förverkliga våra målsättningar och underlätta våra ledamöters arbete. Vid min sida har jag lyckligtvis ett välorganiserat kansli med engagerade och duktiga medarbetare.

Under min förra mandatperiod antog Vetenskapsakademien en strategiplan som linjerar upp arbetet och prioriterar uppgifterna. Det är till stor hjälp för oss när vi fördelar resurser och insatser. I enlighet med strategiplanen tillför vi nu resurser för forskningspolitik och den kommande forskningspolitiska propositionen. Vi ökar också vår aktivitet med att erbjuda vetenskapligt underlag för samhällsdebatt och beslutsfattande. Det finns stora behov och jag hoppas att Akademiens expertis kommer att utnyttjas allt flitigare.

Vi håller på att avsluta en genomgång av vår organisation och våra beslutsprocesser. Den revision av våra stadgar, grundreglerna, som inleddes 2013, går förhoppningsvis i mål innan året är till ända. Den innebär bland annat tydligare arbetsfördelning mellan olika organ och än striktare jävs- och sekretessregler.

Sist men inte minst står vårt hus inför ett välbehövligt ansiktslyft. Hela kanslihusets entréplan byggs om. Vi ska få ny AV-teknik, uppfräschade ytskikt och möblemang, bättre tillgänglighet för funktionshindrade, bättre utrymmen för akademiledamöterna, och en helt ny Beijersal. Allt detta möjliggörs av generösa bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Om någon månad sätter man igång, och vi kommer att få improvisera oss fram under drygt ett år. Men jag tror mig kunna utlova att omaket är värt besväret. Vi kommer att få en modern konferensenhet i våra anrika lokaler, och kan bättre leva upp till önskemålet att vara en riktigt bra mötesplats för forskare.

Med ombyggnad, stadgerevision, stor forskningspolitisk aktivitet, ökande science for policy-uppgifter, alltmer uppmärksammade prisutdelningar, och växande engagemang både inom och utom landet lär vi få att göra under de 2½ år som jag räknar med att min ständighet kommer att vara. Tack för förtroendet!

Göran K. Hansson

 

 

Tack för förtroendet!