Samarbetet med Fri Tanke Förlag fortsätter

Fri Tanke Förlag är en fyrbåk i en tid när ett okunskapens mörker breder ut sig. Förlaget arbetar för att fördjupa förståelsen av, och fascinationen för, vår omvärld. Det kan handla om populärvetenskap av bästa märke, och om gränslandet mellan vetenskap och existentiella frågor. Dessutom ger man ut den utmärkta tidskriften Sans. Verksamheten startades för drygt tio år sedan av Christer Sturmark och Björn Ulvaeus.

Vetenskapsakademien har sedan flera år ett givande samarbete med Fri Tanke Förlag. Nu har vi förnyat avtalet med Fri Tanke Förlag, och fortsätter samarbetet för att sprida kunskap och diskutera mänsklighetens stora frågor. Det handlar om Pi-samtal och Pi-symposier där forskare samtalar om samtidens stora frågor och vetenskapliga utmaningar, och Pi-föreläsningar med populärvetenskapliga föredragshållare. Det är en glädje att på detta sätt kunna bidra till att sprida information om fakta och vetenskap.

Nästa evenemang i Pi-serien blir riktigt spännande och går av stapeln redan den 20 maj. Då kommer Richard Dawkins, världsberömd evolutionsbiolog och debattör från Oxford, för att delta i ett Pi-symposium tillsammans med svenska forskare. Platsen blir Scalateatern i Stockholm, och ämnet är ”Vad är liv?” Passa på och boka biljetter via fritanke.se!

Göran K. Hansson

Pi-samtal

Bilden visar ett Pi-samtal med författaren och kognitionsforskaren Steven Pinker, akademiledamoten Åsa Wikforss, programutvecklaren Anna Rosling Rönnlund, och Fri Tanke-redaktören Christer Sturmark. Samtalet hölls på Cirkus i Stockholm i november ifjol, inför en stor publik.

Samarbetet med Fri Tanke Förlag fortsätter