Crafoordpriset för upptäckten av en doldis!

I onsdags delades årets Crafoordpris ut. Det gick till Sallie Chisholm, professor vid MIT i USA, för upptäckten av Prochlorococcus, en av världshavens vanligaste invånare. Trots att den här lilla cyanobakterien är en av jordens vanligast förekommande organismer var den helt okänd fram till 1985. Då hittade Dr Chisholm den när man undersökte havsvatten med en ny teknik, flödescytometri. Upptäckten blev startskottet för en ny gren av marinbiologin, och man har sedan dess upptäckt en rad nya arter av bakterier och virus i världshaven. Idag vet vi att Prochlorococcus är en av jordens allra viktigaste syrebildande organismer. Den lilla cyanobakterien står för lika mycket fotosyntes som alla odlade grödor på hela jorden!

Crafoordpriset delades i år ut i Lund, som visade upp sin skönhet och charm i vårsolen. Vi som var med under Crafoorddagarna fick uppleva en fin ceremoni i Lunds universitets aula, och dessutom ett spännande symposium som gav oss insikter i världshavens populationsdynamik där balansen mellan cyanobakterier, virus och andra organismer är avgörande för syreproduktion och näringstillförsel. Det är ett känsligt system, och riskerna för livet på jorden är uppenbara om temperaturförändringar förskjuter balansen.

Årets Crafoordpris har alltså stor relevans för dagens situation på jorden, samtidigt som det hyllar en viktig upptäckt och en stor forskare som öppnat ett helt nytt forskningsfält. Hatten av för Sallie Chisholm!

Göran K. Hansson

Crafoordpriset för upptäckten av en doldis!