Aina Elvius har gått ur tiden

Aina Elvius lämnade oss den 23 maj. Hon var vid sin bortgång Kungl. Vetenskapsakademiens äldsta ledamot och en nestor inom svensk astronomi. Under sina aktiva år gjorde hon pionjärinsatser i utforskningen av galaxer, både vid Saltsjöbadsobservatoriet, vid Lowellobservatoriet i Arizona, och med hjälp av satellitbaserade teleskop.

Aina Elvius kom in i forskningen vid en tid när många dörrar var stängda för kvinnor. Men med begåvning och energi lyckades hon bryta sig väg som en av de första, disputerade 1956, blev observator vid Vetenskapsakademiens Saltsjöbadsobservatorium 1968 och professor vid Stockholms universitet 1979. Fru Elvius blev invald i Vetenskapsakademien 1975, vid en tid då de kvinnliga ledamöterna kunde räknas på ena handens fingrar. Hon var ordförande i vår klass för astronomi 1985–91, och hade även en rad andra uppdrag inom det svenska forskarsamhället.

Fru Elvius var en pionjär som kvinnlig forskare och en förebild inom svensk naturvetenskap. Hennes livsgärning är värd att bevara i tacksamt minne.

Göran K. Hansson

Aina Elvius har gått ur tiden