Forskningsministern på besök hos Vetenskapsakademien

I fredags fick Vetenskapsakademien besök av vår nya forskningsminister Matilda Ernkrans. Det blev ett trevligt och konstruktivt lunchmöte med intensiva diskussioner blandade med glada skratt.

Vi gladde oss åt ministerns positiva syn på grundforskningens betydelse och fick tillfälle att redovisa vår syn på frågor kring forskningens kvalitet, behovet av forskning för att möta samhällsutmaningar, och högskolesektorns viktiga roll när det gäller kompetensförsörjning i landet. Vi orienterade om Akademiens verksamhet och betonade vår roll som expertpanel, liksom vårt arbete för att tillföra vetenskapligt grundade fakta till samhällsdebatt och beslutsfattande.

Efter denna trevliga start ser vi fram emot fortsatt samarbete med statsrådet Matilda Ernkrans, som har ett av Sveriges viktigaste jobb.

Göran K. HanssonGruppbild_hojd1_500pxl

Forskningsminister Matilda Ernkrans hälsar på hos Vetenskapsakademien. Hon flankeras av vice preses Hans Ellegren (till höger) och mig. Från utbildningsdepartementets sida deltog även ämnesrådet Mats Johnsson och politiskt sakkunnige Klas-Herman Lundgren, och från oss akademirådet Per Hedenqvist och vetenskapliga sekreteraren Helene Sundström.

Forskningsministern på besök hos Vetenskapsakademien