Enprocentsmålet för forskning diskuteras i Almedalen

Vetenskapsakademien lanserade ett enprocentsmål för forskningen under Almedalsveckan. Vi vill att svenska staten satsar 1% av BNP på forskning, och att satsningen ska gå till den fria grundforskningen.

Just nu är Vetenskapsakademien och jag på plats i Almedalen igen. Det som en gång var en renodlad politikervecka har vuxit ut till ett forum där en mängd samhällsfrågor diskuteras, alltifrån klimatforskning till handikappanpassade bostäder, från polisens arbete till urbefolkningars rättigheter. Det här är min tredje Almedalsvecka och jag lär mig något nytt varje gång.

Forskning och högre utbildning är ganska väl representerat i Almedalen, och det är inte konstigt. Det är numera en stor sektor i samhället, och det förstås en sektor vars arbete är avgörande för landets framtid. Både Vetenskapsakademien, Vetenskapsrådet och flera av våra universitet och högskolor var på plats med egna seminarier och utställningar.

Jag hade själv förmånen att få leda Vetenskapsakademiens seminarium om grundforskningens betydelse. ”Vilken nytta gör grundforskningen?” frågade vi några företrädare för politik, näringsliv och forskningsfinansiärer. Svaret var faktiskt entydigt – grundforskningen är viktig och nödvändig för en god samhällsutveckling. Att Vetenskapsrådets Sven Stafström ansåg detta var inte oväntat, men det var glädjande att både Svenskt Näringslivs VD Jan-Olov Jacke och panelens politiker Mats Berglund (MP) och Mats Persson (L) instämde med stor entusiasm. Christer Fuglesang, ordförande i Göran Gustafssons stiftelse, framhöll att vetenskapen förutom nyttoaspekten dessutom har ett kulturellt värde genom att öka människans kunskap om världen hon lever i.

Vid seminariet lanserade jag Vetenskapsakademiens krav att staten bör satsa en procent av BNP på forskning och att ökningen ska gå till den fria grundforskningen. Det blev livliga instämmanden från flera av paneldeltagarna. Jan-Olov Jacke från Svenskt Näringsliv, tyckte att målet 1% var i underkant. Ännu mer pengar skulle förstås göra stor nytta, men vi blir glada om staten kan öka medelstilldelningen från nuvarande 0,75%, till 1%. Då får Sverige förutsättningarna att återfå en position bland världens allra främsta forskningsnationer.

Göran K. Hansson

 

Enprocentsmålet för forskning diskuteras i Almedalen