Ny termin, ny forskningsberedning

Direkt efter semestern kom en viktig nyhet från utbildningsdepartementet. En ny forskningsberedning har tillsatts. Den lär få en viktig roll vid utarbetandet av den nya forskningspolitiska propositionen. Det är därför intressant att titta på dess sammansättning, och likaså hur forskningsminister Matilda Ernkrans kommenterar tillsättningen.

Den nya forskningsberedningens ledamöter kommer som sig bör från en rad olika områden, inom både teknik, samhällsvetenskap, naturvetenskap och humaniora. Flera av dem är mycket kvalificerade forskare, och vi gläder oss åt att fyra av Vetenskapsakademiens ledamöter ingår.

Ministern konstaterar i samband med tillsättningen att den fria forskningen ska värnas, samtidigt som temat för den nya forskningsberedningen är ”kunskap och forskning som stöd för en bättre framtid inom exempelvis miljö, klimat och hälsa.” Tidigare forskningsberedningar har haft öppnare mandat, men nu pekar alltså regeringen mot specifika områden. Tyngdpunkten i sammansättningen verkar också ligga på forskningens tillämpningar, och bland annat saknas medicinska grundforskare i årets forskningsberedning. Mot den bakgrunden finns det förstås en risk att den fria grundforskningen kommer i andra hand.

Det är helt nödvändigt att de ledamöter som utsetts att ingå i forskningsberedningen har ett brett perspektiv och ser utöver sina egna ämnesområden. Detta inte minst för att främja den fria forskningen. Vi på Kungl. Vetenskapsakademien vill införa ett mål i forskningspropositionen att de statliga anslagen till forskning och utveckling ska uppgå till 1,0 procent av BNP jämfört med dagens 0,75 procent och att hela ökningen ska tillfalla fri forskning. Det förslaget hoppas vi att den nya forskningsberedningen också ställer sig bakom.

Det lär bli nödvändigt att komplettera den nya forskningsberedningen med särskilda arbetsgrupper och experter. Vetenskapsakademien bidrar gärna i det arbetet. Vi kommer förstås också att göra inspel inför den forskningspolitiska propositionen och ge det svenska forskarsamhällets synpunkter på forskningspolitiken.

Göran K. Hansson

 

Ny termin, ny forskningsberedning