Statsministern flaggar för ny forskningsproposition

Stefan Lövén flaggar för en ny forskningsproposition och kopplar forskningen till de stora utmaningarna i dagens samhälle. Det är en viktig signal om att han inser forskningens betydelse för Sveriges framtid.

I förra veckan läste statsminister Stefan Lövén upp regeringsförklaringen i riksdagen. Han beskrev att Sverige utvecklats till ett kunskapssamhälle och identifierade flera stora utmaningar landet står inför idag. Det handlade bland annat om den globala uppvärmningen, brister i skola och sjukvård, och behovet av innovationer och teknikutveckling.

Stefan Lövén nämnde industriklivet, som är ett statligt stöd till forskning, innovation och produktionsomställning för att minska industrins utsläpp av växthusgaser. Han refererade också till samverkansprogrammen för att stärka samarbetet mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor i arbetet att forska fram och utveckla lösningar inom hälsa och life science, klimatomställning, digital strukturomvandling, och kompetensförsörjning.

Statsministern berättade i sitt tal att regeringen påbörjar arbetet med en ny forskningsproposition. Det är en viktig nyhet. Staten har huvudansvaret för den fria forskningen, och forskningspropositionerna har en mycket stor betydelse för dess framtid. Det är helt nödvändigt att debatten om forskning får ett eget utrymme vid sidan av de likaledes viktiga utbildnings- och innovationsfrågorna.

Utan stark forskning kommer Sveriges innovationsförmåga att bromsa in, och vi tappar möjligheterna att bromsa klimatförändringarna. Stefan Lövén citerade Greta Thunberg som ”kräver att vi lyssnar på forskningen och vidtar åtgärder”. Det är en bra utgångspunkt även för en forskningsproposition.

Göran K. Hansson

 

Statsministern flaggar för ny forskningsproposition