Möte med Ungerns forskningsminister

Igår gästades Kungl. Vetenskapsakademien av Ungerns forsknings-, innovations- och teknologiminister Lászlo Palkovics, och vi hade ett öppenhjärtigt samtal. Minister Palkovics gjorde en genomgång av Ungerns forsknings- och utbildningspolitik och berättade om sin ambition att öka effektiviteten i ungersk forskning och innovation. Från Vetenskapsakademiens sida betonade vi vikten av att forskningen får vara fri från politisk styrning. Vi diskuterade bland annat situationen för Central European University i Budapest och för den ungerska vetenskapsakademien. Vid samtalet var vi eniga om betydelsen av europeiskt och internationellt samarbete inom forskning, och från Kungl. Vetenskapsakademiens sida betonade vi betydelsen av kvalitetskontroll vid fördelningen av europeiska forskningsmedel. En delegation från Kungl. Vetenskapsakademien kommer att besöka vår ungerska systerakademi senare i år.

Göran K. Hansson

på trappan bild tillhör ung amb.jpgFr.v. Akademiledamöterna Arne Jarrick och Peter Pagin, vice preses Kerstin Sahlin, vetenskapliga sekreteraren Helene Sundström, jag själv, minister Lászlo Palkovics, ambassadör Adrien Müller, statssekreterare Zsigmond Perényi och konsul Péter Györi.

 

Möte med Ungerns forskningsminister