Om coronakommissionen

I en intervju i Dagens Nyheter (1 augusti 2020) kritiserade jag sammansättningen av coronakommissionen. Jag vill nu passa på att förklara min kritik lite mer ingående.

För en tid sedan presenterades alltså kommissionen som ska granska hur Covid-19-pandemin hanterats i Sverige. Dess uppdrag är att utvärdera ”regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, kommunernas och regionernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen Covid-19 och spridningens effekter” (regeringens direktiv 30 juni). 

I början av juli offentliggjordes kommissionens sammansättning. Ingen av de åtta ledamöterna är expert på virologi, immunologi eller smittskydd. Man har hög vetenskaplig kompetens inom nationalekonomi, socialt arbete, psykologi och statskunskap. Det är bra, här finns viktiga frågor att belysa. Den ende i kommissionen med medicinsk bakgrund är en f.d. landstingsdirektör som tidigare varit verksam som läkare och docent. Han har stor erfarenhet vad gäller sjukvårdens organisation, men lämnade medicinsk forskning för 25 år sedan. Man kan inte förvänta sig att han ska vara uppdaterad på den snabba utveckling som skett inom virologi och immunologi under de senaste två decennierna. Givetvis hade man behövt minst en ledamot med modern kunskap inom dessa områden. Det grundläggande problemet är ju att vi drabbats av en virusepidemi som skördat över 5000 människoliv i landet. 

Sverige har valt en annan väg under pandemin än våra grannländer, och vi har tyvärr haft stor smittspridning. Det hade nog varit värdefullt om någon icke-svensk medicinsk expert, som kunnat ge ett internationellt perspektiv på den svenska situationen, hade inbjudits att delta i kommissionen.

Två av kommissionens åtta ledamöter har en bakgrund i medlems- och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR, tidigare SKL). En av ledamöterna är också styrelseordförande för tre av de sjukhus som stått i centrum för Covid-19-vården, nämligen Danderyds sjukhus, Södersjukhuset i Stockholm och Södertälje sjukhus, samt för Karolinska institutet. 

Slutligen har det framkommit att en av kommissionens ledamöter tills helt nyligen var medlem i gruppen ” Vi stöttar Anders Tegnell & Co (FoHM)”. Gruppen har en Facebooksida där man beskriver som sin uppgift att ”stötta Folkhälsomyndigheten och deras frontpersoner”. Det ger intrycket att hon redan tagit ställning i en av huvudfrågorna för coronakommissionen – att utvärdera Folkhälsomyndighetens åtgärder för att hantera Covid-19.

Coronakommissionen har en mycket viktig uppgift att utföra. Det är därför viktigt att den har nödvändig kompetens och att ledamöternas oberoende är höjt över varje tvivel.

Göran K Hansson

Om coronakommissionen