Nobelprisen går ut över världen

Så har vi äntligen fått berätta för världen vilka som förärats med årets Nobel- och Ekonomipris. På några sekunder har nyheten spridit sig som en löpeld över världen och ett dygn senare har det publicerats över 7 700 artiklar om fysikpriset, 7 500 artiklar om kemipriset och 8 900 artiklar om ekonomipriset. I de sociala medierna hann priserna bli omnämnda 29 000, 22 000 respektive 76 700 gånger innan dygnet var över. Med en potentiell räckvidd på webben på 14,1, 14,5 respektive 23,3 miljarder bara under det första dygnet kan vi känna oss ganska säkra på att vi nått ut genom de flesta nyhetssajter världen över.

Kommittéernas kompetenta och noggranna utredningsarbete är givetvis grunden för prisernas anseende. Hundratals nomineringar granskas kritiskt, och flera tiotal upptäckter utvärderas ingående, både vid Nobelkommitténs möten och i skriftliga rapporter från experter runtom i världen. Dialogen mellan kommittéerna och Akademiens klasser är en viktig kvalitetssäkring, och inga andra priser eller belöningar grundas på så gedigna underlag som Nobelprisen. Akademiens beslut accepteras därför som slutgiltiga ställningstaganden av det globala forskarsamhället.

Presentationen av Nobelprisen kräver förutom vetenskaplig expertis också en mängd andra kompetenser. Akademiens kommunikatörer har tillsammans med kommittéledamöter, skribenter, illustratörer, översättare och andra fackexperter producerat allt material som ska få omvärlden att förstå prisernas stora nytta för mänskligheten. Akademiens nobelmaterial går ut direkt både på vår egen webbsida kva.se och via nobelprize.org, och våra texter och illustrationer dyker sedan upp i lätt omarbetad form i media över hela världen.

Själva presskonferenserna kräver också noggranna förberedelser med både presentationsträning och kritisk granskning för att budskapet ska förmedlas på bästa sätt, och när de väl är igång är många av Akademiens ledamöter och hela kanslipersonalen engagerade för att under ett par timmar möta världspressens behov av intervjuer och information.

Det är alltid lika roligt att se det stora intresse för vetenskap som Nobel- och Ekonomiprisen skapar, och jag är stolt och glad att få presentera årets pristagare för världen tillsammans med ett så professionellt team. Tack alla som bidragit till årets succé!

Göran K. Hansson

Nobelprisen går ut över världen